Kontorvask

Kontorvask utfører vi for å fjerne støv og søl som oppstår ved daglig bruk. Vi vasker over
lokaler, alt av sanitære utstyr, toaletter, tømmer søppel samt kjøkken og kontorer. Etter
behov støvtørker vi overflater, vasker vinduer og boner gulv.

Category: