Visningsvask / Sluttvask

Ved visningsvask går vi over gulver, servanter, toaletter og andre områder som er tilgriset
etter ferdigstillelse.

kontakt oss