HMS er viktig i Merk Renhold og de ansatte skal føle at de blir godt tatt vare på. De ansatte skal trives, føle seg godt sikret og betydningsfulle på arbeidsplassen. De ansatte skal også bli hørt og tatt hånd om. Vi tror på et velfungerende arbeidsmiljø, som inkluderer og gir den nødvendige opplæring og oppfølging. I våre arbeidsoppgaver håndterer vi kjemikalier og renholdsmidler som ved uønskede hendelser kan gjøre stor skade. Vi gjennomgår derfor alle datablader på midler som brukes, samt oppdaterer våre ansatte i stoffkartotek. Dette gjør at våre ansatte får et innblikk i risikovurderinger og får den informasjon som er nødvendig for å være sikker.